.: XtraNet Piešťany s.r.o. - internetový a VOIP operátor :.

Služby

 Domov/ Ponuka služieb

Ponuka služieb

Spoločnosť XtraNet Piešťany s.r.o. ponúka vysoko-rýchlostný internet riešený mikrovlnným pripojením(WiFi), resp. pripojenie prostredníctvom káblovej siete momentálne dostupné v obciach Čachtice, Krakovany, Pobedim.

Výhodou našich služieb je non-stop pripojenie bez skrytých poplatkov – impulzy, čas na internete, poplatok za telefónnu linku. Pokrytie WiFi signálom sa neustále rozširuje, výstavbu nových prístupových bodov(AP) realizujeme najmä na základe požiadaviek zákazníkov.

Ak doposiaľ nie je vo vašej lokalite zabezpečená dostupnosť služby XtraNet Wifi, radi s Vami výstavbu prístupového bodu prediskutujeme. Pri bezdrôtovej sieti spoločnosti XtraNet kladieme dôraz najmä na rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Pre domácich používateľov, podnikateľov a malé firmy je štandardom pripojenie s rýchlosťou až do 20Mbit/s.

V prípade stredne veľkých firiem a náročných zákazníkov je spoločnosť XtraNet pripravená realizovať pripojenia na mieru podľa dohodnutých parametrov. Samozrejmosťou je poskytovanie garantovaného symetrického pripojenia realizovaného 5GHz technológiou, resp. pripojenia v licencovanom pásme.

Celá sieť je postavená na profesionálnych zariadeniach, ktoré sú konfigurované na základe našich dlhodobých skúseností. Kombinácia týchto faktorov zabezpečuje spoľahlivú stabilitu pripojenia. V bezdrôtovej sieti XtraNet máte istotu zabezpečenia dát. Celá sieť zásadne používa najnovšie možnosti zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie, čím sú absolútne vylúčené akékoľvek útoky zo strany tretích osôb.

Dostupnosť služby káblového pripojenia je viazaná na funkčnú káblovú prípojku obecnej televízie. V Čachticiach, Krakovanoch a Pobedime je spustená v prevádzke technológia DOCSIS 2.0(Data Over Cable Service Interface Specification) schopná dosiahnuť rýchlosť až do 50Mbit/s ku koncovému užívateľovi.

Pre podnikateľov a stredne veľké spoločnosti zabezpečujeme prednostné servisné služby podľa zmluvne dohodnutých podmienok.(Odstránenie poruchy do dvoch hodín od jej nahlásenia počas pracovných dní, možnosť 24hodinovej dostupnosti 7dní v týždni).

Vysokorýchlostné pripojenie na internet